JM i sportsacrbatik
  08.04.2018
Forårsopvisning
  21.04.2018
VIF 100 års jubilæum
  15.06.2018
16.06.2018